Liên hệ

Văn phòng

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT

83 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tax code: 0300978079

Tel: (+84) 28 38 222 228Fax: (+84) 28 38 298 803

Email: info@cpt-medical.com

Skype: cptsutures

Nhà máy sản xuất

CPT SUTURES CO., LTD.

8 Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (+84) 28 37 732 030 – Fax: (+84) 28 37 738 193

Email: info@cpt-medical.com

Skype: cptsutures

Website: www.cpt-medical.com | www.cpt-sutures.com