THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN

100% Polypropylene

CẤU TRÚC – MÀU

Đơn sợi
Trắng

TRỌNG LƯỢNG

80 – 85g/m2

KÍCH THƯỚC

5 cm – 30 cm

TIỆT KHUẨN

Khí EO
(Ethylene Oxide)

ĐÓNG GÓI

Bao Tyvek
Hộp 1 | 6 tép

Danh mục sản phẩm

STT MãhàngCPT
TRUSTILENE
Mesh
Mãhàngtươngđương
PROLENE
PREMILENE
HerniaMesh
Loại Kíchthước Quycáchđónggói
1 PM3030 PML1
1064455
Standard 30cmx30cm H/1miếng
2 PM1515 PMM1
1064435
Standard 15cmx15cm H/6miếng
3 PM1015 1064495 Standard 10cmx15cm H/6miếng
4 PM0715 PMR3 Standard 7.5cmx15cm H/6miếng
5 PM0611 PMS3 Standard 6cmx11cm H/6miếng
6 PM0510 1064315 Standard 5cmx10.2cm H/6miếng
7 PM1515S SPMH Soft 15cmx15cm H/6miếng
8 PM0611S SPMS Soft 6.4×11.4cm H/6miếng