THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN

100% Polypropylene

CẤU TRÚC – MÀU

Đơn sợi
Trắng

TRỌNG LƯỢNG

80 – 85g/m2

KÍCH THƯỚC

5 cm – 30 cm

TIỆT KHUẨN

Khí EO
(Ethylene Oxide)

ĐÓNG GÓI

Bao Tyvek
Hộp 1 | 6 tép

Danh mục sản phẩm

STT Mã hàng CPT
TRUSTILENE
Mesh
Mã hàng tương đương
PROLENE
PREMILENE
Hernia Mesh
Loại Kích thước Quy cách đóng gói
1 PM3030 PML1
1064455
Standard 30 cm x 30 cm H/1 miếng
2 PM1515 PMM1
1064435
Standard 15 cm x 15 cm H/6 miếng
3 PM1015 1064495 Standard 10 cm x 15 cm H/6 miếng
4 PM0715 PMR3 Standard 7.5 cm x 15 cm H/6 miếng
5 PM0611 PMS3 Standard 6 cm x 11 cm H/6 miếng
6 PM0510 1064315 Standard 5 cm x 10.2 cm H/6 miếng
7 PM1515S SPMH Soft 15 cm x 15 cm H/6 miếng
8 PM0611S SPMS Soft 6.4 cm x 11.4 cm H/6 miếng