Chỉ Phẫu Thuật Tự Tiêu

Chỉ phẫu thuật tự tiêu (absorbable sutures) là loại chỉ sau một thời gian trong cơ thể sẽ bị phân hủy bởi quá trình thủy phân (chỉ tổng hợp: PGLA, PGA, PDO, PCL…) hoặc bởi tác động của enzyme (chỉ tự nhiên hoặc chỉ sinh học: Catgut, Collagen).

Chỉ khâu tự tiêu có khả năng phân giải sau khi phẫu thuật và khi vết thương đã tương đối ổn định, bệnh nhân không cần tái khám để cắt chỉ. Tùy đặc điểm và vị trí cần khâu vết thương, bác sĩ có thể lựa chọn các loại chỉ tự tiêu có thời gian giữ vết mổ và thời gian tiêu khác nhau phù hợp với thời gian lành của các tổ chức.

CARESORB®
Polyglactin 910

Đa sợi tan trung bình, giữ vết khâu: 30 ngày, tan hoàn toàn: 56 -70 ngày.

CARESORB RAPID®
Polyglactin 910 (R)

Đa sợi tan nhanh, giữ vết khâu: 7-10 ngày, tan hoàn toàn trong vòng 42 ngày.

CARESYN®
Polyglycolic Acid

Đa sợi tan trung bình, giữ vết  khâu: 30 ngày, tan hoàn toàn: 60-90 ngày.

CARESYN RAPID®
Polyglycolic Acid (R)

Đa sợi tan nhanh, giữ vết khâu: 7-10 ngày, tan hoàn toàn trong vòng 42 ngày.

CARESORB PLUS®
Polyglactin 910 Antibacterial

Đa sợi tan trung bình, giữ vết khâu: 30 ngày, tan hoàn toàn: 56 -70 ngày.

PROTISORB®
Polydioxanone

Đơn sợi tan chậm, giữ vết khâu: 60-90 ngày, tan hoàn toàn: 180- 210 ngày.

TRUSTISORB®
Polyglecaprone 25

Đơn sợi tan trung bình, giữ vết khâu: 21 -28 ngày, tan hoàn toàn: 90 -120 ngày.

TRUSTIGUT® (C)
Chromic Catgut

Đơn sợi tan chậm, giữ vết khâu 14-21 ngày, tan hoàn toàn trong vòng 90 ngày.

TRUSTIGUT® (N)
Plain Catgut

Đơn sợi tan nhanh, giữ vết khâu 7-10 ngày, tan hoàn toàn trong vòng 70 ngày.

Đặc tính kỹ thuật của chỉ tự tiêu CPT:

 • Đường kính chỉ đồng đều, thẳng mượt, dễ uốn, thao tác thuận tiện
 • Dễ dàng xuyên qua mô, không gây xước, tổn thương mô
 • Ngăn sự nhiễm trùng vết mổ, tương thích sinh học cao, không gây kích ứng, ít để lại sẹo
 • Lực căng chỉ khi thắt nút cao, vượt yêu cầu Dược Điển của Mỹ (USP)
 • Nút thắt chắc chắn, tan đúng thời hạn, không cần cắt chỉ sau khi phẫu thuật
 • Kim khâu bằng thép 302 không gỉ (series 300) phủ silicon Xtracoat, (đối với chỉ liền kim)

Vật liệu sản xuất chỉ tự tiêu

Các vật liệu được Chỉ Phẫu Thuật CPT chuyên dùng để sản xuất chỉ tự tiêu gồm có:

 • Polyglactin (PGLA) còn gọi là poly(glycolide-co-lactide acid)
 • Polyglycolic Acid (PGA)
 • Polydioxanone (PDO)
 • Poliglecaprone (PGCL, PLA-PCL) còn gọi là Poly(glycolide-co-caprolactone)
 • Polyglyconate,
 • Catgut (Collagen lấy từ thanh mạc ruột động vật: bò, cừu, dê)

Chỉ tự tiêu CPT giữ vết khâu và tan trong bao lâu?

1 – Loại tan nhanh:

 • Chỉ đa sợi CARESORB® RAPID – Polyglactin 910 tương đương chỉ Vicryl Rapide hoặc CARESYN® RAPID – Polyglycolic Acid tương đương chỉ Safil Quick: giữ vết khâu 7-10 ngày, tan hoàn toàn: 42 ngày
 • Chỉ đơn sợi TRUSTIGUT® (N) – Plain Catgut: giữ vết khâu 7-10 ngày, tan hoàn toàn: 70 ngày

2 – Loại tan trung bình:

 • Chỉ đa sợi CARESORB® – Polyglactin 910 tương đương chỉ Vicryl: giữ vết khâu: 30 ngày, tan hoàn toàn: 56 – 70 ngày
 • Chỉ đa sợi CARESYN® – Polyglycolic Acid tương đương chỉ Safil: giữ vết khâu: 30 ngày, tan hoàn toàn: 60 – 90 ngày
 • Chỉ đơn sợi TRUSTISORB® – Polyglecaprone 25 tương đương chỉ Monocryl, Monosyn: giữ vết khâu: 21-28 ngày, tan hoàn toàn: 90 – 120 ngày
 • Chỉ đơn sợi TRUSTIGUT® (C) – Chromic Catgut: giữ vết khâu: 14-21 ngày, tan hoàn toàn: 90 ngày

3 – Loại tan chậm:

 • Chỉ đơn sợi PROTISORB® – Polydioxanone (PDO) tương đương chỉ PDS II, Maxon: giữ vết khâu: 60-90 ngày, tan hoàn toàn: 180 – 210 ngày