Chỉ phẫu thuật tim mạch

TRUSTILENE® POLYPROPYLENE

Đơn sợi, sử dụng để khâu, nối các mô mềm bao gồm trong phẫu thuật tim mạch, mắt, ngoại thần kinh…

PROTIBOND® POLYESTER

Đa sợi, sử dụng để khâu, nối các mô mềm bao gồm trong phẫu thuật tim mạch, mắt, ngoại thần kinh, làm chỉ buộc…

CAREPACE® TEMPORARY CARDIAC PACING WIRE

Hỗ trợ duy trì nhịp tim trong phẫu thuật tim mạch.

CARESTEEL® SURGICAL STEEL

Làm từ thép không gỉ 316L, sử dụng trong phẫu thuật chỉnh hình (khâu xương ức, xương bánh chè – Patella Set, đóng thành bụng, chữa thoát vị…).

CARENYL® PVDF

Đơn sợi, sử dụng để khâu nối các mô mềm, phẫu thuật tim mạch, thần kinh, nhãn khoa…