Chỉ Phẫu Thuật Tim Mạch

CAREPACE®
Temporary Cardiac Pacing Wire

Hỗ trợ duy trì nhịp tim trong phẫu thuật tim mạch.

PROTIBOND®
Polyester

Đa sợi, sử dụng để khâu, nối các mô mềm bao gồm trong phẫu thuật tim mạch, mắt, ngoại thần kinh, làm chỉ buộc…

TRUSTILENE®
Polypropylene

Đơn sợi, sử dụng để khâu, nối các mô mềm bao gồm trong phẫu thuật tim mạch, mắt, ngoại thần kinh…

CARESTEEL®
Surgical Steel

Làm từ thép không gỉ 316L, sử dụng trong phẫu thuật chỉnh hình (khâu xương ức, xương bánh chè – Patella Set, đóng thành bụng, chữa thoát vị…).

CARENYL®
PVDF

Đơn sợi, sử dụng để khâu nối các mô mềm, phẫu thuật tim mạch, thần kinh, nhãn khoa…