Chỉ Phẫu Thuật

CHỈ PHẪU THUẬT TỰ TIÊU

CARESORB®
Polyglactin 910

Đa sợi tan trung bình, giữ vết khâu: 30 ngày, tan hoàn toàn: 56 -70 ngày.

CARESORB RAPID®
Polyglactin 910 (R)

Đa sợi tan nhanh, giữ vết khâu: 7-10 ngày, tan hoàn toàn trong vòng 42 ngày.

CARESYN®
Polyglycolic Acid

Đa sợi tan trung bình, giữ vết  khâu: 30 ngày, tan hoàn toàn: 60-90 ngày.

CARESYN RAPID®
Polyglycolic Acid (R)

Đa sợi tan nhanh, giữ vết khâu: 7-10 ngày, tan hoàn toàn trong vòng 42 ngày.

CARESORB PLUS®
Polyglactin 910 Antibacterial

Đa sợi tan trung bình, giữ vết khâu: 30 ngày, tan hoàn toàn: 56 -70 ngày.

PROTISORB®
Polydioxanone

Đơn sợi tan chậm, giữ vết khâu: 60-90 ngày, tan hoàn toàn: 180- 210 ngày.

TRUSTISORB®
Polyglecaprone 25

Đơn sợi tan trung bình, giữ vết khâu: 21 -28 ngày, tan hoàn toàn: 90 -120 ngày.

TRUSTIGUT® (C)
Chromic Catgut

Đơn sợi tan chậm, giữ vết khâu 14-21 ngày, tan hoàn toàn trong vòng 90 ngày.

TRUSTIGUT® (N)
Plain Catgut

Đơn sợi tan nhanh, giữ vết khâu 7-10 ngày, tan hoàn toàn trong vòng 70 ngày.

CHỈ PHẪU THUẬT KHÔNG TIÊU

CARESILK®
Silk

Đa sợi, làm từ protein hữu cơ –  kén tằm Bombyx Mori, sử dụng để khâu, nối các mô mềm bao gồm trong phẫu thuật tim mạch, mắt, ngoại thần kinh, làm chỉ buộc…

CARELON®
Nylon – Polyamide

Đơn sợi, làm từ  polyamide 6/6.6, khâu các vết thương bên ngoài (khâu da), phẫu thuật thẩm mỹ; khâu, nối các mô mềm bao gồm phẫu thuật mắt, vi phẫu, ngoại thần kinh.

PROTIBOND®
Polyester

Đa sợi, sử dụng để khâu, nối các mô mềm bao gồm trong phẫu thuật tim mạch, mắt, ngoại thần kinh, làm chỉ buộc…

TRUSTILENE®
Polypropylene

Đơn sợi, sử dụng để khâu, nối các mô mềm bao gồm trong phẫu thuật tim mạch, mắt, ngoại thần kinh…

CARESTEEL®
Surgical Steel

Làm từ thép không gỉ 316L, sử dụng trong phẫu thuật chỉnh hình (khâu xương ức, xương bánh chè – Patella Set, đóng thành bụng, chữa thoát vị…).

CHỈ PHẪU THUẬT TIM MẠCH

CAREPACE®
Temporary Cardiac Pacing Wire

Hỗ trợ duy trì nhịp tim trong phẫu thuật tim mạch.

PROTIBOND®
Polyester

Đa sợi, sử dụng để khâu, nối các mô mềm bao gồm trong phẫu thuật tim mạch, mắt, ngoại thần kinh, làm chỉ buộc…

TRUSTILENE®
Polypropylene

Đơn sợi, sử dụng để khâu, nối các mô mềm bao gồm trong phẫu thuật tim mạch, mắt, ngoại thần kinh…

CARESTEEL®
Surgical Steel

Làm từ thép không gỉ 316L, sử dụng trong phẫu thuật chỉnh hình (khâu xương ức, xương bánh chè – Patella Set, đóng thành bụng, chữa thoát vị…).

CARENYL®
PVDF

Đơn sợi, sử dụng để khâu nối các mô mềm, phẫu thuật tim mạch, thần kinh, nhãn khoa…

CHỈ PHẪU THUẬT MẮT

CARESORB®
Polyglactin 910

Đa sợi tan trung bình, giữ vết khâu: 30 ngày, tan hoàn toàn: 56 -70 ngày.

CARELON®
Nylon – Polyamide

Đơn sợi, làm từ  polyamide 6/6.6, khâu các vết thương bên ngoài (khâu da), phẫu thuật thẩm mỹ; khâu, nối các mô mềm bao gồm phẫu thuật mắt, vi phẫu, ngoại thần kinh.

TRUSTILENE®
Polypropylene

Đơn sợi, sử dụng để khâu, nối các mô mềm bao gồm trong phẫu thuật tim mạch, mắt, ngoại thần kinh…

PROTIBOND®
Polyester

Đa sợi, sử dụng để khâu, nối các mô mềm bao gồm trong phẫu thuật tim mạch, mắt, ngoại thần kinh, làm chỉ buộc…

CARESILK®
Silk

Đa sợi, làm từ protein hữu cơ –  kén tằm Bombyx Mori, sử dụng để khâu, nối các mô mềm bao gồm trong phẫu thuật tim mạch, mắt, ngoại thần kinh, làm chỉ buộc…