Chỉ phẫu thuật không tiêu

Chỉ phẫu thuật không tiêu

We will accompany you throughout the whoole process!

Here's how it works:

Visit our downloads section in order to get an SDK version fit for your specific needs.
Open it up and you will see all the important technical documentation that we have there.
Start developing extensions and games, apps for our VR product and get featured in our Dynamic Store!

Chúng tôi là nhà sản xuất chỉ phẫu thuật lớn nhất Đông Nam Á với công suất hàng năm hơn 12 triệu sản phẩm.

Chất lượng vượt trội với công nghệ sản xuất của Đức, được tổ chức đánh giá quốc tế DNV (Det Norske Veritas) chứng nhận ISO 13485.

Cung cấp hơn 600 chủng loại chỉ khâu phẫu thuật với nguồn nguyên liệu uy tín từ Châu Âu và Hoa Kỳ.