Chỉ phẫu thuật

CHỈ PHẪU THUẬT TỰ TIÊU

CARESORB®
Polyglactin 910

Sử dụng trong phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, khâu da, dạ dày/ruột, tiết niệu, nhãn khoa, làm chỉ buộc… ngoại trừ mắt, mô tim mạch và thần kinh.

CARESORB RAPID®
Polyglactin 910 (R)

Sử dụng trong bề mặt mô mềm của da và niêm mạc, sử dụng trên những vết thương mau lành (7-10 ngày), sản phụ khoa.

CARESYN®
Polyglycolic Acid

Sử dụng trong phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, khâu da, dạ dày/ruột, tiết niệu, nhãn khoa, làm chỉ buộc… ngoại trừ mắt, mô tim mạch và thần kinh.

CARESYN RAPID®
Polyglycolic Acid (R)

Sử dụng trong bề mặt mô mềm của da và niêm mạc, sử dụng trên những vết thương mau lành (7-10 ngày), sản phụ khoa.

CARESORB PLUS®
Polyglactin 910 Antibacterial

Sử dụng trong phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, khâu da, dạ dày/ruột, tiết niệu, nhãn khoa, làm chỉ buộc… ngoại trừ mắt, mô tim mạch và thần kinh.

PROTISORB®
Polydioxanone

Sử dụng cho các mô mềm, chỉnh hình, phụ khoa, bao gồm sử dụng trong mô tim mạch trẻ em.

TRUSTISORB®
Polyglecaprone 25

Sử dụng cho các mô mềm, phụ khoa, tiết niệu, thẩm mỹ, không sử dụng trong mô tim mạch hoặc thần kinh, vi phẫu hay nhãn khoa.

TRUSTIGUT® (C)
Chromic Catgut

Sử dụng trong phẫu thuật tổng quát, tiết niệu, sản phu khoa.

TRUSTIGUT® (N)
Plain Catgut

Sử dụng trong phẫu thuật tổng quát, tiết niệu, sản phu khoa.

CHỈ PHẪU THUẬT KHÔNG TIÊU

CARESILK®
Silk

Sử dụng trong phẫu thuật tổng quát, khâu da, sản phụ khoa, nhãn khoa, làm chỉ buộc…

 
CARELON®
Nylon – Polyamid

Dùng trong phẫu thuật tổng quát, khâu da, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa, vi phẫu…

TRUSTILON®
Braided Nylon

Sử dụng để khâu nối các mô mềm bao gồm tim mạch, nhãn khoa, thần kinh, khâu sọ não…

TRUSTILENE®
Polypropylene

Dùng trong phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu…

CARESTELL®
Surgical Steel

Dùng trong phẫu thuật xương chỉnh hình (khâu xương ức, xương bánh chè, đóng thành bụng, chữa thoát vị…).

CHỈ PHẪU THUẬT TIM MẠCH

PROTIBOND®
Polyester

Sử dụng trong phẫu thuật tổng quát, khâu nối các mô mềm, tim mạch (thay van tim), thần kinh, nhãn khoa, làm chỉ buộc…

PROTIBOND®
Polyester (Multipack)

Sử dụng trong phẫu thuật tổng quát, khâu nối các mô mềm, tim mạch (thay van tim), thần kinh, nhãn khoa, làm chỉ buộc…

CAREFLON®
Polyester (Teflon Coated)

Sử dụng trong phẫu thuật tổng quát, khâu nối các mô mềm, tim mạch (thay van tim), thần kinh, nhãn khoa, làm chỉ buộc…

CARENYL®
PVDF

Sử dụng để nối các mô mềm, phẫu thuật tim mạch (mổ tim bẩm sinh trẻ em), thần kinh, mạch máu, nhãn khoa…

CHỈ PHẪU THUẬT MẮT